Lavon easy clean dezinfekce na povrchy 5 l, bez chloru a alkoholu

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Lavon easy clean dezinfekce na povrchy 5 l, bez chloru a alkoholu

Dostupnost Skladem
Cena 230,58 Kč bez DPH
279 Kč / ks    
Kód produktu 20650
Kategorie Ochranné pomůcky
 

Lavon dezinfekce na povrchy je univerzální dezinfekce povrchů bez oplachu. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy s trojím účinkem - na baktérie, obalené viry a kvasinky. Neobsahuje chlór a alkoholy, proto je šetrnější k povrchům. Nezpůsobuje skvrny na textiliích, nedráždí pokožku. Vhodné na kliky, držadla, zábradlí, odpadkové koše, kuchyně, stoly, židle, sedátka WC, vodovodní baterie, telefony, klávesnice, dětské hračky, dlaždičky, koberce, matrace, sedačky a další.

 

OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 1650:2020 a ČSN EN 13610:2003.


POUŽITÍ


Nastříkejte koncentrát na plochu určenou k dezinfekci. Místo je nutno dostatečně navlhčit. Po působení dezinfekce plochu osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Povrchy, které přichází do kontaktu s nebalenou potravinou a hračky je nutné opláchnout pitnou vodou.


Používejte biocidy bezpečným způsobem! Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku!

 

Bezpečnostní upozornění

Výstražný symbol nebezpečnosti: -
Signální slovo: -
Nebezpečné látky: Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.528/2012:
  Didecyl(dimethyl) amonium-chlorid (CAS: 7173-51-5) 5 g/kg;
  Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid (CAS: 68424-85-1) 2,5 g/kg
Standardní věty o nebezpečnosti: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
  P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: